He | Eng

אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזה 2009 / גלריה עמליה ארבל

אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזה

אודות התערוכה מפי עמליה ארבל, אוצרת

אסתי קסטרו מפסלת נשיות.
פסלים נודדים, סגנונית, לאורך כל תולדות הפיסול האמנותי.
היא נעצרת בצמתים שונים, לחניות קצרות או ארוכות,
בביוגרפיה היצירתית שלה, יוכל המתבונן למצו, אלו בצד אלו,
פסלים נקיי-צורה, בלע אסתטיקה אידיאלית,
השואבים השראה ישירה מאפרודיטה ו- ונוס,
אלילות היופי הקלאסיות של יוון ורומא,
ליד מיגוון זירות היונקות, לרוב עם פילטר אישי,
ממיגוון האסכולות של תרבות הפיסול המודרני -
הפיסול של 150 השנים האחרונות.

המודל הוא לפעמים אשה עבה ולא צעירה, אשה בהריון.
הווי-אומר, יש גם נשים מחוץ לז'ורנאל.
 
לאחת מתערוכותיה הקודמות היא קראה "עצמי" - פסלים, שהם היא-עצמה,
בביטוי אינטימי ואמיתי.
 
 
עבודות בתערוכה ,אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזהעבודות בתערוכה ,אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזהעבודות בתערוכה ,אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזהעבודות בתערוכה ,אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזהעבודות בתערוכה ,אסתי קסטרו - תערוכות פיסול ברונזה